Wybierz Strona

Festiwal Zofiówka

15-25 czerwcA 2022

Festiwal Zofiówka to cykl wydarzeń kulturalnych zainspirowanych aktywną, społeczną postawą Zofii Moraczewskiej – mieszkanki Sulejówka z pierwszej połowy XX wieku. Festiwal ma charakter międzypokoleniowy. Jego celem jest budowanie lokalnych więzi społecznych i sąsiedzkich.

Warsztaty

 

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 
Festiwal Zofiówka realizuje zadania w ramach programu „Edukacja kulturalna”.  Kwota dofinansowania 175 000,00; całkowity koszt zadania 221 154,00.