Spotkania przy stole

 gdzie znajdą się takie działania jak: warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie, spotkania z pisarzami i filmowcami, warsztaty animacji oraz warsztaty kulinarne.