Wybierz Strona

Festiwal Zofiówka

2-11 czerwcA 2021

Festiwal Zofiówka to cykl wydarzeń kulturalnych zainspirowanych aktywną, społeczną postawą Zofii Moraczewskiej – mieszkanki Sulejówka z pierwszej połowy XX wieku. Festiwal ma charakter międzypokoleniowy. Jego celem jest budowanie lokalnych więzi społecznych i sąsiedzkich.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 
Festiwal Zofiówka realizuje zadania w ramach programu „Edukacja kulturalna”.  Kwota dofinansowania 175 000,00; całkowity koszt zadania 221 154,00.

Organizator

Główni Partnerzy