Wybierz Strona

Spotkania w sieci

znajdzie się tu kontynuacja rozpoczętego podczas prologu Bajkowiska, Poranne sąsiedzkie spotkania  z kulturą, wykład o Zofii Moraczewskiej oraz transmisje z otwarcia i zamknięcia Festiwalu.